หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > No Gift Policy
No Gift Policy

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-09-11 10:21:26
X No Gift Policy X

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

“งดให้ งดรับ” 

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปรงใส