หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566
กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-09-15 10:40:11วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

     กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี 2566 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดกิจกรรม รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet.