หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-08-17 09:39:22
     กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เนื่องในวาระสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา