หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนฯ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนฯ)

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-08-15 13:55:17
วันที่ 26 กรฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนฯ) เกี่ยวกับสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นสวัสดิการพิเศษให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเป็นตัวช่วยให้บุคลากร สามารถแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เบาลง รวบดอกเบี้ยสูงจากที่อื่นมาผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแรงขับเคลื่อนองค์กรได้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้