หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > กองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี
กองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-09-29 10:44:05
     วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ 


“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


“อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


“นายนฤพล ศรีสว่าง“ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรของกองคลัง ณ ห้องรับรองอาคารสำนักงานอธิการบดี