หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-06-21 09:35:46

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร 

**โครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก**

**โครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก**


รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

บรรยายโดย ท่านอาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา 

ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา และรักษาการผู้อำนวยการส่วนคดี ๒ สำนักงาน กสทช. และอดีตนิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง


> สนใจลงทะเบียน : https://forms.gle/m5K1y3gtWh6FH1k29

> ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท <


สอบถามรายละเอียดได้ที่

???? : 02-160-1115

LINE : https://lin.ee/KXh22ha