หน้าหลัก > ข่าว > > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ประจงใจ ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ประจงใจ ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-11-14 14:17:47

นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรของกองคลัง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพร ประจงใจ ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คำสั่ง ณ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕