หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมยืนยันการออกแบบระบบงาน ครั้งที่ 1
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมยืนยันการออกแบบระบบงาน ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 17:51:19

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมยืนยันการออกแบบระบบงาน ครั้งที่ 1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ERP) ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน (PY) ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสาระสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2