หน้าหลัก > ข่าว > > กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-01-02 11:51:58

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมทั้งบุคลากรของกองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564  ”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้  ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ

https://finance.ssru.ac.th/home

www.ssru.ac.th