หน้าหลัก > ข่าว > > ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรของกองคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรของกองคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-03-15 11:45:35

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรของกองคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย นางชนิกา น้ำเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าศึกษาดูงานระบบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี ทะเบียนคุม และการจัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ ได้ให้คำแนะนำอันเป็นความรู้และประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อคณะวิทยาลัยชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป