หน้าหลัก > ข่าว > > งานร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
งานร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2022-01-02 11:53:27

 ผู้อำนวยการกองคลังและบุคลากรของกองคลัง ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา