หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น. กองคลังได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น. กองคลังได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-03-16 16:06:56


                      วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา  11.30-12.00 น. กองคลังได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การพัฒนากระบวนการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเงินสดของงาน One stop service" และ ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี