หน้าหลัก > ข่าว > การโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา > แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-04-11 15:04:04

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ตั้งแต่ มกราคม 65 ถึง กุมภาพันธ์ 66)

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ .pdf

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (2).pdf


ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 21 เมษายน 2566

   ***โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ

หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไป