หน้าหลัก > ข่าว > การโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 11 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 11 เมษายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-04-11 14:49:06

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในวันที่ 11 เมษายน 2566

รอบวันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับคืนค่าประกันของเสียหายรอบวันที่ 20มี.ค.-4เมย.66 .pdf


สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ

 หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังจากชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไป