หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2566
ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-07-14 10:10:48

ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2566 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. 

ดร.มนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2566 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet