หน้าหลัก > ข่าว > การโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา > แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ รอบวันที่ 11 เมษายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ รอบวันที่ 11 เมษายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-04-12 14:40:49

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ รอบวันที่ 11 เมษายน 2566
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์.pdf


แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 11 เมษายน 2566 

ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ

 หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไป