หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกองคลัง > โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2019-09-11 14:51:11


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน และนางสาวสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมกาปฏิบัติงานของกองคลัง ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการรุ่งนภา เรืองฤทธิ์ / รายงาน
อรพรรณ / สุรชาติ /กองบริหารงานบุคคล : ถ่ายภาพ