หน้าหลัก > ข่าว > การโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา > แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ รอบวันที่ 28 เมษายน 2566
แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ รอบวันที่ 28 เมษายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-04-28 11:51:29

แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ รอบวันที่ 28 เมษายน 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ รอบวันที่ 28 เมษายน 2566.pdf


แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ธนาคารไม่สามารถทำรายการโอนเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 

ขอให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

**โดยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้น จะประกาศรายชื่อแจ้งให้ทราบเมื่อจะดำเนินการคืนล่วงหน้าค่ะ

 หลังจากที่ได้ดำเนินการคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 15 วันทำการหลังชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตครั้งแรก หากนักศึกษามีรายชื่อแจ้งสถานะไม่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินการคืนครั้งถัดไป