หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > การจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ
การจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ

ผู้ดูแลเว็บ กองคลัง
2023-12-15 14:43:37
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร 

**การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ**

* รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566     

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 


บรรยายโดย อดีตผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูงนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลางกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันตำแหน่ง คลังจังหวัด


> สนใจลงทะเบียน : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScfz10hc1FySA.../viewform

>> ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท <<

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://finance.ssru.ac.th/th/news/view/-project2567

???? : 02-160-1115  , 085-830-2424

LINE : https://lin.ee/KXh22ha